Mobil malkesystem op til 20 køer, malkning til S/S malke tank