Om os 

O:D.M:F som betyder OUT DOOR MOBILE FARMING.

O:D.M:F er et koncept som handler om forskellige mobile systemer til fødevareproduktion, med udstyr som vi importer fra forskellige lande, hvor producenten har brugt rigtige mange år på udvikling udstyret, så vi ved det virker! Det koster ikke så meget mere at komme i gang med en fødevarer produktion end hvad man skal betale for ny familiebil i dag, men man kan godt få en fornuftig indtjening, og man kan nemt flytte det til en anden ejendom eller landsdel hvis det kræves.

Så man behøver ikke nødvendigvis at binde penge i at eje jorden, men kan leje eller ligefrem få penge for at holde græsset nede i naturen, Man kan lave et samarbejde med en etableret landmand, der har en produktion, hvor en af de produkter vi tilbyder kunne passe ind i samspil med.
På vores hjemme side kan du finde info omkring følgende udstyr.

  • Vi har et mobilt malkesystem fra 2 køer op til 100 køer der er udviklet til at man kan flytte malkningen rundt, hvor man har sin afgræsning (udviklet i Litauen)
  • Vi har et mobilt system til høns der ligger æg som man så kan flytte rundt efter køerne på marken eller bare have høns alene som mobil enhed og sælge græs æg (udviklet i Australien)
  • Vi har mobile malke anlæg til geder eller får der kan flyttes med hvor dyrene græsser (udviklet i Grækenland)
  • Vi har alt i mobile hegns løsninger til alle dyre grupper, så man let praktisere holistisk af-græsnings metoder eller skifte folde eller hvis man afgræsser frøgræs marker for en planteavler (udviklet i New Zealand)
  • Vi kan også leverer små eller mellemstore gårdmejeri løsninger evt. i flyttebar container, så man selv kan lave og afsætte sine mejeriprodukter eller de kan sættes op inde i en by tæt på kunderne og kun flytter mælken så kunden kan besøge sit mejeri hver dag og hente sine produkter (udviklet i Slovenien)
  • Vi har også udstyr til mobile grise hold. (fra Spanien)
  • Vi kan tilbyde mobile stalde til kvæg der kun kræver et fondement (fra Spanien)
  • Vi har små spand malkemaskiner til får geder kvæg til mindre besætninger eller hvis man har en karantæne afdeling eller blot få dyr at malke (udviklet i Tyrkiet)

Vores firmas grundlægger har en fortid som mælkeproducent i 1990’erne, og kan godt huske hvor svært det var at skaffe kapital til opstart. Derfor har vi udviklet konceptet O:D.M:F Out Door Mobil Farming, til en fornuftige værdi sætning, Alle kan deltage i og med fokus på at kunne medvirke til at binde kulstof i jorden med disse forskellige produktion former, der tager hensyn til dyr, mennesker og miljø i et samspil der medvirker til at vi nedsætter CO2, da vi bruger vores rasurser lokalt.

Baggrunden for at starte og udvikle det her koncept var at grundlæggeren måtte stoppe i en stor dansk virksomhed, hvor han solgte landbrugsredskaber i hele verden, men fordi virksomheden blev solgt til udlandet og hans position blev nedlagt, tænkte han meget over hvordan kan man være med til at ændre landbruget så unge kan komme i gang og vi kan begynde og tænke på ting som verdens mål fra FN og komme mere i dialog på forbrugeren via mere direkte kontakt med kunderne jorden og ikke mindst vores dyr og medmennesker.

Det at drive landbrug uden at skulle være i andres magt via for høj gælds procent, men selv bestemme hvad og hvordan man producerer og til hvem, og ikke mindst når man vil stoppe eller blot flytte område man er lokaliseret i