Mobil malkesystem op til 20 køer, malkning til spand