Mobil malkesystem op til 50 køer, malkning til S/S malke tank